KDV Tarieven

  • Casa viva

De tarieven 2017
Deze tarieven gelden voor het jaar 2017.Prijzen in EURO. Elk jaar zal een kleine prijsstijging plaatsvinden.

Dagen   uur          uurtarief     per maand       2 kinderen

1                  10,5             6,95              316,22               632,45
2                   21              6,95              632,45               1264,90
3                   31,5            6,95              948,68               1897,35
4                   42              6,95             1264,90               2529,80
5                   52,5            6,95             1581,10               3162,20

De tarieven per maand worden als volgt berekend:

De uurprijs x 10,5 (uren per dag) x het aantal dagen x 52 (weken) delen door 12 (maanden)
Het maandbedrag wordt de maand vooraf automatisch afgeschreven