KDV visie

  • Casa viva

IMG_4981

 

Casa Viva staat voor “Huiselijk & Levendig”. Casa Viva vangt kinderen op in een knus woonhuis, huiselijk net als een groot gezin. En we houden wel van wat leven in de brouwerij: dansen, zingen, koken, muziek maken, kindertheater, kliederen met zand en water. Elke dag is er weer iets nieuws te beleven!

Casa Viva kiest bewust. Kiest bewust om respect- en liefdevol met de kinderen om te gaan. Kinderen de ruimte te geven maar ook te prikkelen zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en ontdekken wie ze zijn. Casa Viva kiest ook bewust als het om voeding gaat. De kinderen eten bijv. biologisch vlees en drinken biologische melk. Ook denken we aan het milieu door bijv. afval te scheiden, groene stroom en luierrecycling (knowaste).

Hieronder beknopt de punten die de werkwijze van Casa Viva weergeven:

– Kleinschalig, sfeervol, knus en vertrouwd

– Natuur, buiten spelen

– Zoveel mogelijk dier-en milieu vriendelijk

(biologisch vlees, afval scheiden, luiers recyclen, etc.)

– Werken rondom themadozen

– Stimulering en kennis van verschillende ontwikkelingsgebieden

(taal, motoriek, sociaal-emotioneel, spel, etc.)

– Rijke voorbereide leeromgeving, kwaliteit speelgoed

– Verschillende hoeken: huishoek, bouw-speelhoek,

De 4 opvoedingsdoelen uit de wet kinderopvang:

•  Een gevoel van emotionele veiligheid bieden

Je sociaal-emotioneel veilig voelen is een voorwaarde om je verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van het kind.

Het kind durft op onderzoek uit te gaan en te ontdekken. Vanuit een gevoel van vertrouwen durft het ook zichzelf te zijn.

•  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Als een kind zich veilig voelt, gezond is en lekker in zijn vel zit gaat het op ontdekking uit om zich verder te ontwikkelen en ontplooien. door steeds nieuwe dingen te ontdekken en te leren voelt een kind zich competent. Het kind leert zichzelf steeds beter kennen, wat het kan, welke interesse het heeft, en welke vaardigheden er nodig zijn in bepaalde situaties. Het kind  krijgt hierdoor veerkracht, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

•  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

op een kinderdagverblijf leren kinderen tal van sociale vaardigheden die van belang zijn om goed te kunnen functioneren binnen de maatschappij

•  De kans bieden om zich maatschappelijk gewenste waarden en normen eigen te maken

Normen en waarden zijn nodig om goed te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Onder waarden verstaan we wat we belangrijk vinden met elkaar en de normen zijn soort gedragsregels. Wat is goed en wat niet?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram