Communicatie

 • Casa viva

De communicatie met ouders vinden wij ontzettend belangrijk. We proberen de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten bij Casa Viva en hoe kindjes de dag hebben ervaren. Ook horen wij graag van de ouders hoe het met de kindjes gaat en of er bijzonderheden zijn in het gedrag van de kindjes.

Wij communiceren op de volgende manieren met de ouders:

 • Mondeling: tijdens het wegbrengen en ophalen, of tijdens een oudergesprek. We nemen met de ouders de bijzonderheden door van de kinderen.
 • Communicatieschriftje: tot 1 jaar hanteren wij het communicatieschriftje waarin we beschrijven hoe de dag is gegaan, en gegevens over het eten, slapen en verschonen van uw kindje.
 • Dagmemo: in de keuken hangt een memo bord met de namen van de kinderen per dag. Daar kunt u informatie op lezen of schrijven.
 • WhatsApp: We sturen regelmatig een whatsappje naar de ouders met foto’s van de kinderen
 • Facebook: Via Facebook delen we leuke activiteiten die we organiseren, nieuws of foto’s rondom een thema bij Casa Viva
 • Nieuwsbrief: elke maand is er een email nieuwsbrief waar belangrijke en praktische informatie verstrekt wordt.
 • Prikbord: in de hal hangt een prikbord waar belangrijke informatie op komt te staan.
 • Oudergesprek: Elk jaar vindt er een oudergesprek plaats n.a.v.een rapportage over uw kind. Dit oudergesprek is niet verplicht. U kunt ook een extra oudergesprek aanvragen als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een leidster. Wij maken daar altijd tijd voor.
 • Ouderavond:Een aantal keren per jaar is er een ouderavond met steeds afwisselende thema’s. Dit is ook een avond om andere ouders beter te leren kennen. Deze avond wordt mede georganiseerd door de oudercommissie. Het thema kinder EHBO komt elk jaar terug.
 • Oudercommissie:Uw mening als ouder is onmisbaar binnen het kinderdagverblijf. Lijkt het u wat om mee te denken over het beleid van het casa viva geef u dan op voor een plek in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit alleen ouders wiens kinderen op het kinderdagverblijf zitten. De oudercommissie heeft inspraak over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe leden! Neem contact op met Marlies Megens.

12369104_1023794194351766_7577360682784374058_n

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram