Communicatie

  • Casa viva

Het is erg belangrijk dat ouders en leidsters elkaar op de hoogte houden van informatie over het kind. Dit kan van alles zijn: erg belangrijke dingen, maar ook de gewone alledaagse dingen. Er zijn verschillende wegen binnen het kinderdagverblijf om met elkaar te kunnen communiceren. 

Mondeling: tijdens het wegbrengen en ophalen, of tijdens een oudergesprek. 

Communicatieschriftje: tot 1 jaar hanteren wij het communicatieschriftje, waarin we beschrijven hoe de dag is gegaan en gegevens over het eten, slapen en verschonen.

Dagmemo: in de keuken hangt een memo bord met de namen van de kinderen per dag. Daar kunt u informatie op lezen of schrijven.

-Via WhatsApp sturen we berichtjes en foto’s.

Nieuwsbrief: elke 2 maanden is er een nieuwsflits waar belangrijke informatie verstrekt wordt. 

Prikbord: in de hal hangt een prikbord waar belangrijke informatie op komt te hangen. 

Rapportje: In het najaar krijgt ieder kind een rapportje over zijn ontwikkeling. Aan de hand van het rapportje kunnen ouders vrijwillig kiezen voor een oudergesprek. Indien wij het nodig achten nodigen wij zelf ouders uit voor een oudergesprek. U kunt altijd tussendoor een gesprek aanvragen over uw kind of andere zaken.

Oudergesprek

Elk jaar vinden er (indien gewenst) 2 oudergesprekken plaats, om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen over uw kind. u kunt ook een extra oudergesprek aanvragen als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een leidster. Wij maken daar altijd tijd voor.

Ouderavond

Een keer per jaar is er een ouderavond met steeds afwisselende thema’s. dit is ook een avond om andere ouders beter te leren kennen. Deze avond wordt mede georganiseerd door de oudercommissie.

Ook organiseren we elk voorjaar een EHBO avond voor de ouders.

Oudercommissie

Uw mening als ouder is onmisbaar binnen het kinderdagverblijf. Lijkt het u wat om mee te denken over het beleid van het Casa Viva geef u dan op voor een plek in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit alleen ouders wiens kinderen op het kinderdagverblijf zitten. De oudercommissie heeft inspraak over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Vraag aan Marlies Megens voor meer informatie.

 

12369104_1023794194351766_7577360682784374058_n

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram