Veiligheid en Hyg...

  • Casa viva

Hygiëne:

Een goede hygiëne is een voorwaarde voor een gezonde en veilige omgeving. Vooral op een kinderdagverblijf waar veel verschillende mensen elkaar ontmoeten is een goede hygiëne van groot belang.
Voor een goede hygiëne nemen wij verschillende maatregels:

  • Er is een poetslijst;
  • Ieder kind heeft eigen beddengoed;
  • Het verschoonkussen wordt na iedere verschoning gereinigd

Al deze maatregels zijn opgenomen in protocollen en in de risico inventarisatie. Deze kunt u inkijken op het kinderdagverblijf.

Veiligheid:18157084_1455601514504363_4576150612792354672_n

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt van een professioneel kinderdagverblijf. Bij casa viva is veiligheid een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer wordt stilgestaan en nagegaan of de veiligheid van de kinderen nog steeds wordt gewaarborgd.
Wij stellen hoge eisen m.b.t.veiligheid,zoals:
-deuren op slot buiten breng-haal momenten. -brandbeveiliging
-calamiteitenplan -kinder-ehbo diploma -veiligheid en onderhoud inventaris -veilige slaapruimtes -duidelijke regels m.b.t.(opbergenvan)gevaarlijkespullen en regels m.b.t.gedrag van mensen
Al deze maatregels zijn opgenomen in protocollen en in de risico inventarisatie. Deze kunt u inkijken op het kinderdagverblijf.

Protocollen:

Een protocol is een beschrijving van hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan. Wij hanteren bij casa viva nogal wat protocollen omdat er op deze manier voor iedereen duidelijkheid is over belangrijke zaken. En de leidster hebben houvast in hun handelen.
De protocollen gaan over diverse uiteenlopende onderwerpen: protocol zindelijkheid, protocol ziekte, protocol hygiëne etc. U kunt de protocollenmap inkijken op het kinderdagverblijf.

Wet kinderopvang:

De wet kinderopvang die sinds 2005 van kracht is, waarborgt de kwaliteit en bepaalt de regeling m.b.t.tegemoetkoming van kosten in de kinderopvang.Ieder kinderdagverblijf dient aan de basisvoorwaarden uit de wet te voldoen. De GGD controleert jaarlijks hierop.

De leidsters:

Bij Casa Viva werken momenteel 4 vaste pedagogisch medewerkers waarvan 2 leidinggevenden en 2 met HBO diploma.
Tjetske van Hooij, Suzanne Deckers, Barry Megens en Marlies Megens-van der Poel

Werktijden leidsters:

1 leidster werkt van 7:30 tot 18:00, de ander van 8:30-18:00. het kan dus zijn dat u s ochtends een andere leidster aantreft dan als u uw kind weer ophaalt.

Kind/leidster ratio:

Per dag worden er maximaal 12 kinderen opgevangen van 0 tot 4 jaar in 1 groep. (verticale groep)
Per dag zijn er 2 leidsters aanwezig. (Zijn er maar 5 kinderen of minder dan is er 1 leidster aanwezig met een vaste achterwacht.)
Wettelijk mag je 12 kinderen opvangen in 1 groep in de leeftijd van 0,1,2 en 3 jaar, waarvan maximaal 8 kinderen onder het jaar met 2 leidsters. .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram